Disclaimer

Algemeen
De inhoud van deze disclaimer is van toepassing op iedere webpagina welke onderdeel uitmaakt van Mee-eters.nl. Door gebruik te maken van deze website stemt u in met de inhoud van deze disclaimer. Mee-eters.nl stelt alles in het werk om de inhoud van haar website op regelmatige basis te actualiseren en / of aan te vullen. Desondanks is het mogelijk dat informatie op Mee-eters.nl onvolledig of onjuist is.

Aansprakelijkheid
Mee-eters.nl werd met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Het spreekt dan ook voor zich dat Mee-eters.nl in geen enkel geval aansprakelijk gesteld kan worden voor enige schade die voortvloeit uit beslissingen die werden genomen op basis van informatie verkregen via deze website.

Copyright
Het is in geen enkel geval toegestaan om informatie welke terug te vinden is op deze website over te nemen zonder daarvoor schriftelijke toestemming te hebben ontvangen van Mee-eters.nl. Alle teksten welke op Mee-eters.nl terug te vinden zijn werden uniek geschreven.

Links
Doorheen de website Mee-eters.nl kunt u in aanraking komen met links naar externe websites. Het spreekt voor zich dat Mee-eters.nl in geen enkel geval aansprakelijk gesteld kan worden voor de inhoud van deze websites. Het is toegestaan om vanaf een externe website te linken naar een pagina, artikel of nieuwsbericht op Mee-eters.nl. Het linken naar afbeeldingen op Mee-eters.nl is hoe dan ook niet toegestaan.